Kwaliteit

Nota Medische verslaglegging

2009 - De nota 'Medische verslaglegging' van Verenso gaat uitvoerig in op aspecten rond bevoegdheden, verantwoordelijkheden en verslaglegging in het medisch dossier.
 
Om de specialisten ouderengeneeskunde op een heldere en handzame manier hierover te informeren en om hen in staat te stellen ook anderen op de hoogte te brengen van de standpunten van Verenso hebben wij besloten op basis van de nota 'Medische verslaglegging' twee folders te maken.

  1. Folder 1 beschrijft de verantwoordelijkheden van de specialist ouderengeneeskunde als behandelaar. Er wordt ingegaan op wettelijke regelingen, verschillende rollen van de specialist ouderengeneeskunde en multidisciplinaire samenwerking. Ook geeft deze folder duidelijkheid over de vele vragen die ons bereiken over de verantwoordelijkheden van de specialist ouderengeneeskunde met betrekking tot het zorgleefplan.

  2. Folder 2 behandelt het onderwerp verslaglegging in engere zin. Welke gegevens moet de specialist ouderengeneeskunde vastleggen? Welke methoden van registratie kunnen gehanteerd worden? Deze folder eindigt met de oproep om snel tot automatisering en elektronische communicatie met huisarts en apotheker over te gaan. Gezien de recente discussies rond de verantwoordelijkheden van management/bestuur en professionals is besloten hier een aparte folder aan te wijden.

  3. Deze derde folder raakt slechts ten dele de onderwerpen zoals behandeld in de nota 'Medische verslaglegging'. Deze folder benadrukt dat het van eminent belang is dat de specialisten ouderengeneeskunde structureel betrokken worden bij visieontwikkeling en formulering van het instellingsbeleid. Dat vraagt investeringen van zowel de specialist ouderengeneeskunde als van de bestuurders/ management. 
  

Eigenaar: Verenso
Participanten namens Verenso: F. Bols, G. Megens, R. Rohling