Kwaliteit

Richtlijn Pijn

Disclaimer: deze richtlijn is deels verouderd. Er wordt te zijner tijd aan een update gewerkt.

2016 - Met de richtlijn Herkenning en behandeling van chronische pijn bij kwetsbare ouderen willen we bijdragen aan een betere en snellere herkenning en behandeling van chronische pijn bij kwetsbare ouderen. In 2016 is het hoofdstuk farmacologische pijnbestrijding herzien.
 
Herkenning en behandeling van chronische pijn bij kwetsbare ouderen

Chronische pijn komt vaak voor bij kwetsbare ouderen die thuis wonen of verblijven in zorginstellingen. Pijn wordt bij kwetsbare ouderen nu nog onvoldoende herkend en behandeld. Daardoor zijn zij vaak minder fysiek en sociaal actief en minder zelfredzaam. Ook kan pijn leiden tot angst, depressie en verdere achteruitgang van cognitief functioneren. Kwetsbare ouderen kunnen anders reageren op pijn en pijnmedicatie. De nieuwe richtlijn bevat daarom bruikbare aanbevelingen voor diagnostiek (incl. betrouwbare pijnmeetinstrumenten) en (non)farmacologische behandeling van pijn die is afgestemd op deze doelgroep. Ook is een handleiding voor de V&V en een patiëntenfolder uitgebracht.

De richtlijn bestaat uit de volgende delen:


Eigenaar: Verenso
Participanten namens Verenso:  prof. dr. W.A. Achterberg, P. Geels

Aanverwante producten

Voor de algemene handleiding Implementatie en andere implementatie ondersteunende producten kijkt u hier.