Kwaliteit

Depressie in de palliatieve fase

2022 - Op 23 november 2022 is de richtlijn Depressie in de palliatieve fase (IKNL) gepubliceerd. Omdat  depressie in de palliatieve fase relatief vaak voorkomt en er nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn, werd de richtlijn herzien. 

Als genezing niet meer mogelijk is en het overlijden (op afzienbare termijn) onvermijdelijk is, dan vraagt dat een grote aanpassing van de patiënt. Omdat somberheid gezien die situatie zo vanzelfsprekend lijkt, wordt nogal eens over het hoofd gezien dat de sombere stemming ook pathologische vormen kan aannemen en dat de patiënt ook een aanpassingsstoornis of een depressie kan hebben. Ook bij een korte levensverwachting is een depressie te behandelen. De herziene richtlijn Depressie bevat informatie over depressie in de palliatieve fase en hoe hier als zorgprofessional mee om te gaan.

Eigenaar: IKNL
Participant namens Verenso: Ellen van der Meer, specialist ouderengeneeskunde