Kwaliteit

Handreiking Diagnostiek van dementie

2009 - De handreiking omvat een stroomschema dat een methodische aanpak van ziektediagnostiek bij dementie zichtbaar maakt. Tevens bevat het een nadere uitwerking van ziekte- en zorgdiagnostiek met de overwegingen die daarbij gemaakt worden.

Eigenaar: NHG, Verenso
Participant namens Verenso: Adrie Gerritsen