Kwaliteit

Handreiking Geriatrisch assessment 

2014 - De handreiking Geriatrisch assessment door de specialist ouderengeneeskunde biedt specialisten ouderengeneeskunde handvatten om op een eenduidige, transparante en systematische manier te werken als zij een patiënt onderzoeken tijdens het geriatrisch onderzoek.

In de handreiking zijn verwijzingen opgenomen naar meetinstrumenten die geschikt zijn voor de doelgroep waarmee de specialist ouderengeneeskunde te maken heeft. Het is daarmee vooral een praktisch document geworden. 

Verder is er ook een informatiekaart gemaakt voor patiënten en verwijzers, zodat ook zij weten wat ze kunnen verwachten bij een geriatrisch assessment door de specialist ouderengeneeskunde. 

Eigenaar: Verenso
Participanten namens Verenso: Mirjam Bezemer, Annemieke van Oostveen, Cora Ritmeijer, Serge Roufs, Martin Smalbrugge, Ada Vijfvinkel