Kwaliteit

Implementatie 

Op deze pagina treft u producten aan die een implementatie in zijn algemeenheid ondersteunen.  

Stappenplan voorschrijfgegevens gereed
Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft in samenwerking met Verenso een stappenplan over het genereren en gebruiken van medicatievoorschrijfgegevens ontwikkeld. Het stappenplan is bedoeld om specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen bij het implementeren van medicatiebeleid, bijvoorbeeld als onderdeel van de implementatie van een richtlijn.

Handleiding Implementatie
Om specialisten ouderengeneeskunde of andere projectleiders te ondersteunen bij het methodisch en op maat implementeren van kwaliteitsstandaarden heeft Verenso de handleiding Implementatie ontwikkeld. Aanvullend op de handleiding zijn er ook modules en bijlages met invulschema's toegevoegd en is er een samenvatting ontwikkeld.

Zakkaartjes
In samenwerking met V&VN en Zorgspectrum zijn zakkaartjes ontwikkeld waarin de specifieke aandachtspunten voor verpleegkundigen en verzorgenden staan vermeld voor de richtlijn Urineweginfecties en Lage luchtweginfecties. De zakkaartjes zijn opgemaakt in A6-formaat en deze kunt u bij uw repro-afdeling of huisdrukker laten afdrukken.

Modules

Bijlagen