Kwaliteit

Wondzorg


2022 -  Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste behandeling is voor patiënten met acute wonden. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het reinigen en ontsmetten van wonden.
  • De pijnbestrijding rondom wondzorg.
  • De instructies aan de patiënt voor optimale wondgenezing.
  • De verschillende materialen voor verschillende wonden.

Onderstaande modules zijn in 2022 aangepast:

  • Toegevoegd: module profylactische antibiotica.
  • Toegevoegd: module topletsels.
  • Herzien: module 3.3 overige technieken pijnbestrijding.
  • Herzien: module 5.1 primair gesloten niet lekkende wond.
  • Herzien: module 5.2 lekkende wond.
  • Herzien: module 5.4 donorplaats wond.

Eigenaar: NVVH
Participant namens Verenso:  Martin van Leen