Kwaliteit

Dysfagie,Orofaryngeale

2017- Dysfagie is een verzamelnaam voor slikklachten of slikproblemen. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met dysfagie of onderliggend lijden met risico op dysfagie.

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Keel–Neus–Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd–Halsgebied (NVKNO). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de KNO-artsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, maagdarmlever-artsen, kinderartsen, neurologen, revalidatieartsen, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, radiologen, radiotherapeuten, longartsen, logopedisten, diëtisten en verpleegkundig specialisten geriatrie. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door afgevaardigden van de patiëntenfederatie NPCF, patiëntenverenigingen Spierziekten Nederland en Patiëntenvereniging voor stembandlozen NSvG in de werkgroep.

Eigenaar:  NVKNO
Participanten namens Verenso: Tewe Verhage en Jan de Waaij als meelezer