Kwaliteit

Kwaliteitsbeschrijving eerstelijnsverblijf (ELV)

2023 - Verenso heeft in een gezamenlijk traject met specialisten ouderengeneeskunde en Patiëntenfederatie Nederland een kwaliteitsbeschrijving eerstelijnsverblijf (ELV) ontwikkeld.

Deze kwaliteitsbeschrijving beschrijft aan de hand van de patiëntenreis hoe specialisten ouderengeneeskunde met name patiënten met complexe problematiek in het ELV behandelen. De kwaliteitsbeschrijving gaat uit van de gewenste situatie. Specialisten ouderengeneeskunde geven aan dat de huidige bekostiging momenteel nog onvoldoende hierop aansluit. De kwaliteitsbeschrijving ELV is met ingang van 24 januari 2023 formeel vastgesteld en gepubliceerd.

Lees meer