Kwaliteit

Chronische beademing

2021 - Het bestuur van Verenso heeft de richtlijn Chronische beademing geautoriseerd. Specialist ouderengeneeskunde Laura Joosen was werkgroeplid namens Verenso. Wij danken haar voor haar inzet.

De richtlijn is ontwikkeld voor alle leden van beroepsgroepen die betrokken zijn bij de verwijzing en zorg voor patiënten met chronische beademing voor volwassenen. Onder chronische beademing wordt verstaan het in principe levenslang beademen buiten het ziekenhuis. De richtlijn richt zich op de het hele proces van de zorg voor patiënten met chronische beademing, ook wel genoemd thuisbeademing.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Verwijzen en indicatie stellen
  • Instellen op chronische beademing
  • Transitie naar de verblijfssituatie
  • Chronische beademing in de verblijfssituatie
  • Afstemming in de zorgketen (organisatie van de zorg)
  • Apparatuur en disposables
  • Scholing ten behoeve van chronische beademing
  • Vervoer/ambulance/reizen
  • Transitie chronisch beademde kinderen naar volwassenen zorg
  • Beëindiging van de chronische beademing

Meer informatie over de richtlijn is hier te vinden.


Eigenaar: NVALT/VSCA
Participanten namens Verenso: Laura Joosen, specialist ouderengeneeskunde