Kwaliteit

Kwaliteitsbeschrijving geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

2022 - Verenso heeft in een gezamenlijk traject met specialisten ouderengeneeskunde en Patiëntenfederatie Nederland een kwaliteitsbeschrijving geriatrische revalidatiezorg (GRZ) ontwikkeld.

Deze kwaliteitsbeschrijving beschrijft globaal de stappen van de patiëntenreis tijdens het revalidatietraject en verduidelijkt wat de patiënt van de specialist ouderengeneeskunde mag verwachten, wanneer deze de regie voert over de behandeling. De kwaliteitsbeschrijving GRZ is met ingang van 13 december formeel vastgesteld en gepubliceerd.

Lees meer