Kwaliteit

Delier bij volwassenen en ouderen


2020 - Doel van deze herziene richtlijn Delier bij volwassen en ouderen is preventie van delier, een betere en snellere herkenning van delier en een betere behandeling van delier. In deze herziene richtlijn wordt voor het eerst rekening gehouden met de verschillende motor subtypes. De (preventieve) medicamenteuze behandeling van een delier komt aan bod. Ook de risicofactoren op een delier die bij patiënten met een dementie en of hypokinetisch rigide syndroom voorkomen, krijgen specifieke aandacht.

In de herziene richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Meetinstrumenten
  • Risicofactoren delier
  • Profylactische medicamenteuze behandeling
  • Medicamenteuze behandeling van het delier
  • Niet-medicamenteuze behandeling van het delier (module 2013 herbevestigd en niet gewijzigd)
  • Mantelzorg bij patiënt met delier (module 2013 herbevestigd en niet gewijzigd)
  • Organisatie van zorg
  • Alcoholonthoudingsdelirium (module NVvP, niet gewijzigd)

Eigenaar: NVKG
Participanten namens Verenso: Suzanne van de Kamp