Kwaliteit

Handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg

 

2023 - De publicatie van het eerste SKILZ-kwaliteitsproduct is op 22 juni 2023 een feit: de handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg.

De Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) is in 2021 gestart met het ontwikkelen van een kwaliteitsinstrument rondom Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg. Proactieve zorgplanning is het proces van vooruit denken, plannen en organiseren. Met gezamenlijke besluitvorming als leidraad is proactieve zorgplanning een continu en dynamisch proces van gesprekken tussen zorgverleners en cliënten/naasten over huidige en toekomstige levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past.

De multidisciplinaire handreiking en de aanbevelingen zijn gebaseerd op de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, ervaringen uit het werkveld en de knelpuntenanalyse gedaan onder zorgprofessionals in de praktijk.

De SKILZ-handreiking richt zich specifiek op medische zorg en planning. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Toepassen van proactieve zorgplanning in de langdurige zorg
  • Gespreksvoering rondom proactieve zorgplanning in de langdurige zorg
  • Organisatie van proactieve zorgplanning in de langdurige zorg

Eigenaar: SKILZ
Participanten namens Verenso: prof. dr. Daisy Janssen, hoogleraar ouderengeneeskunde en specialist ouderengeneeskunde en Laura Joosen, specialist ouderengeneeskunde