Kwaliteit

Geriatrische Revalidatie na COVID-19 - Behandeladvies

2022- Het behandeladvies Post-COVID-19 (Geriatrische) revalidatie is herzien en onder de naam Geriatrische Revalidatie na COVID-19 - Behandeladvies gepubliceerd. Verenso dankt de betrokken (sub)werkgroepleden voor hun inzet om tot deze nieuwe versie van het behandeladvies te komen! Het behandeladvies geeft adviezen over de behandeling zoals die in de geriatrische revalidatie wordt geboden aan patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt. Het gaat in op de indicatiestelling, het behandelprogramma, bijbehorende meetinstrumenten en de voorzieningen.

De aanleiding van de herziening was de publicatie van de FMS-richtlijn Revalidatie na COVID-19 (Verenso/VRA, 2021). Er is gekozen om het behandeladvies als praktische uitwerking van deze richtlijn te laten bestaan. Hiervoor was wel herziening van het behandeladvies nodig om het te laten aansluiten op de richtlijn.

Er is gekozen voor integratie van de klinische en ambulante module van het behandeladvies Post-COVID-19 (Geriatrische) revalidatie om tot een behandeladvies te komen ongeacht de setting van de patiënt en om de bruikbaarheid ervan te vergroten. Daarmee is de module Ambulante revalidatie komen te vervallen. Nieuw in deze versie is het gebruik van de term indicatiestelling in plaats van de term triage vanwege de meer passende betekenis. Daarnaast heeft energiemanagement meer aandacht gekregen. Aanbevelingen over de acute fase van COVID-19 en de behandeling in de acute fase zijn niet meer opgenomen, omdat deze terug te vinden zijn in het behandeladvies COVID-19.

Eigenaar: Verenso

Meer informatie:  Wendy Hommes-Poucki