Kwaliteit

Ileus in de palliatieve fase

2018 - De multidisciplinaire richtlijn geeft aanbevelingen over diagnostiek, beleid en behandeling van een ileus bij patiënten met kanker in de palliatieve fase en beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

De richtlijn is van toepassing op alle volwassen patiënten met kanker in de palliatieve fase en een ileus, waarbij de ileus gerelateerd is aan de kanker zelf of aan de behandeling ervan. De palliatieve fase is hierbij gedefinieerd vanaf het moment dat genezing niet (meer) mogelijk is en het zeker is dat de patiënt vroeger of later aan zijn of haar ziekte zal overlijden. Het kan daarbij zowel gaan om de fase van ziektegerichte palliatie (met palliatieve systemische therapie) als om de fase van uitsluitend symptoomgerichte palliatie. De richtlijn is beperkt tot patiënten met kanker, omdat een ileus in de palliatieve fase vrijwel nooit bij andere levensbedreigende aandoeningen optreedt. De overleving vanaf het moment van de ileus is in de praktijk vaak kort (weken tot enkele maanden), maar kan ook een aantal jaren bedragen.

Eigenaar: IKNL
Participant namens Verenso: Mw. drs. B.J.P. Vis-Janssens de Varebeke