Kwaliteit

Persoonlijke beschermingsmiddelen

- richtlijn in herziening -

2017 - Deze richtlijn heeft tot doel om (zorggerelateerde) infecties te voorkomen bij cliënten en medewerkers door het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen door medewerkers. 

Eigenaar: WIP-RIVM
Participanten namens Verenso:  Jobje Haaijman en Elian Gorissen-Douven