Kwaliteit

Leidraad wetenschappelijk onderzoek bij ouderen

2017 - Deze leidraad omvat 45 aanbevelingen omtrent het opzetten en uitvoeren van onderzoek bij ouderen. Het is bijvoorbeeld evident dat ouderen mee moeten denken bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek om goed onderzoek te kunnen doen. Hoe beter het onderzoek is aangepast op de doelgroep, des te meer interesse zal er zijn om deel te nemen. Deze leidraad beoogt veel meer de start te zijn van een onderzoeksbeweging die de specifieke aspecten van het goed uitvoeren van onderzoek met oude personen serieus neemt en methodologisch onderzoekt en bediscussieert.


Eigenaar: Radboudumc, namens NVKG en in samenwerking met een expertgroep en klankbordgroep. Verenso heeft de leidraad onderschreven.
Participant namens Verenso: Cees Hertogh