Kwaliteit

Handreiking financiering palliatieve zorg 2024

2024 - De nieuwe versie van de handreiking financiering palliatieve zorg 2024 is gepubliceerd op Palliaweb en sociale media. Het doel van de handreiking is de zorgverleners in het verpleeghuis, ziekenhuis, thuis en tal van samenwerkingsverbanden overal in het hele land zo goed als mogelijk te ondersteunen als het gaat om financiering van palliatieve zorg.

Voor meer informatie zie de website van Palliaweb.

Eigenaar: PZNL