Kwaliteit

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen

 

2023 - De SKILZ-richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen biedt zorgprofessionals in de langdurige zorg handvatten om cliënten met slaapproblemen goede zorg te bieden. Bij de zorg voor slaap(problemen) gaat het om het signaleren van een slaapprobleem, het bieden van de juiste behandeling, maar ook om het creëren van randvoorwaarden voor goede slaap. Met de praktische handvatten uit de richtlijn kunnen zorgprofessionals deze slaapzorg bieden en behandeling en diagnostiek vormgeven in samenwerking met cliënten en naasten. Hiermee speelt de richtlijn in op de behoefte van zorgprofessionals om slaapzorg beter te organiseren. De richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen is de eerste richtlijn op dit onderwerp voor de langdurige zorg. Samenwerking binnen en tussen verschillende zorgorganisaties (zoals slaapcentra) zijn belangrijk bij slaapproblemen. Hieraan is ook aandacht besteed in de richtlijn.  

De SKILZ-richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen gaat in op de volgende onderwerpen: 

  • Goede slaapzorg
  • Signaleren
  • Diagnostiek
  • Behandeling
  • Organisatie van zorg 

Naast de richtlijn zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar. Dit zijn een samenvatting, een informatiekaart voor cliënten en naasten en een stroomschema voor het zorgproces bij slaapproblemen. 

Eigenaar: SKILZ
Afgevaardigd namens Verenso: Michelle Kromhout, specialist ouderengeneeskunde, Peronneke Slaats, specialist ouderengeneeskunde, Suzanne van de Kamp , specialist ouderengeneeskunde