Kwaliteit

Pijn bij kanker -richtlijn -

2020 - De herziene richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker’ is multidisciplinair en evidence-based gereviseerd. Deze richtlijn vervangt zowel de richtlijn ‘Pijn in de palliatieve fase’ op Pallialine (2010) als de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker’ (NVA, 2015). De richtlijn is beschikbaar op o.a. Pallialine. 

De richtlijn is beschikbaar op Pallialine en in de Richtlijnendatabase van de FMS, en in de app PalliArts. Een samenvattingskaartje is te bestellen of te downloaden via de webshop van IKNL. Informatie voor patiënten is te vinden op www.kanker.nl en www.ongeneeslijk.nl.

 

Eigenaar: NVA
Participant namens Verenso: Mark Martens, specialist ouderengeneeskunde