Kwaliteit

Ziekte van Parkinson

2020 - De herziene richtlijn ziekte van Parkinson heeft als doel sturing te geven aan het diagnostisch en therapeutisch proces omdat deze essentieel zijn voor deze chronisch progressieve aandoening, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor diens naasten. De herziene richtlijn is voornamelijk gericht op de behandeling van motorische en niet-motorische klachten. Daarnaast is er aandacht voor psychosociale factoren, palliatieve zorg en de netwerkzorg rondom de ziekte van Parkinson. Ook komt de diagnostiek aan de orde. Beeldvorming bij Parkinson (NVNG, 2019) is in een apart richtlijntraject beschreven, maar werd geïncorporeerd in de richtlijn.

Eigenaar: NVN en VRA
Participanten namens Verenso: specialisten ouderengeneeskunde Hannie Scheper en Danny Hommel