Kwaliteit

Proximale femurfracturen

2016 - Een proximale femurfractuur wordt ook wel een gebroken heup genoemd. Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een gebroken heup.

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH) en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de traumachirurgen, orthopedisch chirurgen, anesthesiologen, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Een patiëntenpanel vanuit Patiëntenfederatie NPCF zorgde voor de inbreng van patiënten bij de totstandkoming van de richtlijn.

Eigenaar:  NOV/NVVH
Participant namens Verenso: Romke van Balen