Kwaliteit

Blaaskatheters

NB. De richtlijn Urineweginfecties (Verenso, 2018) behandelt ook katheter-gerelateerde urineweginfecties bij patiënten met een verblijfskatheter. Hiermee komt paragraaf 4.4 Urineweginfecties in het hoofdstuk Complicaties van de richtlijn Blaaskatheters te vervallen (Verenso, 2011).

2011 - De richtlijn Blaaskatheters formuleert aanbevelingen om te komen tot een onderbouwde en eenduidige behandeling van patiënten met een langdurige blaaskatheter.
 
De doelgroep bestaat uit patiënten met complexe multimorbiditeit verder gespecificeerd als geriatrische patiënten (75+) en patiënten met neurogeen blaaslijden. De beoogde gebruikers zijn specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden.

Daarnaast heeft Verenso in 2012 heeft een patiëntenfolder ontwikkeld over het gebruik van blaaskatheters passend bij de Verenso richtlijn Blaaskatheters. Beide producten zijn alleen digitaal beschikbaar.

Eigenaar: Verenso
Participanten namens Verenso: Laurie den Braber, Els de Buck, Herbert van de Sande, Paul Went