Kwaliteit

Revalidatie na COVID-19

2022 - Verenso publiceerde in 2020 het Behandeladvies Post-COVID-19 (geriatrische) revalidatie met medewerking van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). Dit heeft zich voortgezet in een gezamenlijk richtlijntraject dat heeft geleid tot publicatie van de richtlijn Revalidatie na COVID-19 (onderdeel van richtlijn COVID-19).

Deze richtlijn is ontwikkeld voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de indicatiestelling voor het revalidatietraject bij patiënten opgenomen met COVID-19 in het ziekenhuis of eerstelijnsverblijf (hoog complex), alsmede alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg aan patiënten binnen de MSR en GRZ.

Binnen deze modules worden aanbevelingen gedaan over:

  • de indicatiestelling voor een revalidatietraject na ziekenhuisopname of opname in het eerstelijnsverblijf hoog complex (ELV-HC) voor COVID-19; en
  • de zorg binnen de (poli)klinische medisch specialistische revalidatie (MSR) of klinische of ambulante geriatrische revalidatiezorg (GRZ) aan volwassen patiënten met COVID-19 die recent zijn ontslagen uit het ziekenhuis of ELV-HC.

Het Behandeladvies Post-COVID-19 (geriatrische) revalidatie kan als praktische uitwerking van de richtlijn Revalidatie na COVID-19 worden beschouwd. Daar waar het behandeladvies en de richtlijn elkaar tegenspreken is de richtlijn leidend. Meer informatie over de richtlijn is hier te vinden.


Eigenaar: Verenso/VRA
Participanten namens Verenso: Wilco Achterberg en Leonoor van Dam van Isselt