Kwaliteit

Handreiking Multidisciplinair overleg (MDO)

2015 - In de handreiking Multidisciplinair overleg (MDO) wordt ingegaan op het belang van het MDO, de rol van de patiënt/diens wettelijk vertegenwoordiger en de rol van alle deelnemende professionals. Er worden handreikingen gegeven hoe men het MDO op een grondige manier kan voorbereiden, zodat het MDO-gesprek zinvol en daadkrachtig kan zijn.

Deze handreiking is toepasbaar binnen het verpleeghuis maar ook in de eerste lijn, in samenwerking met wijkverpleging/WMO/ welzijnsconsulenten, case managers, POHers et cetera. Het is geen kant en klaar recept. Betrokkenen die met elkaar een MDO wensen op te zetten dienen de handreiking door te nemen en de vorm af te stemmen op de lokale situatie. Overeind blijft altijd de eigen professionele verantwoordelijkheid die voor iedere beroepsgroep in handreikingen en richtlijnen zijn vastgelegd.  
 


Eigenaar: Verenso