Kwaliteit

Preventie van valincidenten bij ouderen

2017 - De nieuwe richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen is een multidisciplinaire evidence-based richtlijn gericht op het voorkomen van valincidenten bij ouderen. In deze richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor valrisicoschatting, valrisicobeoordeling en interventies, uitgesplitst naar zelfstandig wonende ouderen, ouderen in het verpleeghuis en ouderen in het ziekenhuis. De richtlijn is gebaseerd op de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. In de nieuwe richtlijn zijn aanpassingen gedaan op de valrisicoschatting, zijn er factoren toegevoegd bij de valrisicobeoordeling en zijn de aanbevelingen voor interventies vernieuwd. De nieuwe inzichten uit deze richtlijn zijn verwerkt in de herziene versie van de Valanalyse.

Eigenaar: NVKG
Participant namens Verenso: Anneke van Strien-van Merkenstein