Kwaliteit

Ouderen met psychische aandoeningen

2019 - De gespecialiseerde GGZ heeft een specifieke rol in het regionale netwerk voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek waar psychische problemen en/of gedragsproblemen onderdeel van uitmaken. Voor deze groep patiënten is in het regionale netwerk structureel ingebedde en laagdrempelige mogelijkheid voor de inzet van specialistische ggz-deskundigheid noodzakelijk. Bij voorkeur in gespecialiseerde ggz-ouderenteams. Hierin dient multidisciplinair samengewerkt te worden.

Doel van dit addendum bij de generieke module Ouderen met psychische aandoeningen is het bevorderen van de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van kwetsbare ouderen met complexe problematiek waar psychische problemen en/of gedragsproblemen onderdeel van uitmaken en die gespecialiseerde ggz nodig hebben. Initiatiefnemer was de NVKG.

Eigenaar:  Akwa GGZ
Participant namens Verenso: Janine Collet, specialist ouderengeneeskunde