Kwaliteit

Publicatie herziene richtlijn Zorg in de stervensfase

2023 - De herziene IKNL-richtlijn Zorg in de stervensfase is op alle punten uitgebreider dan de oude richtlijn en benadert alle aspecten rondom de stervenfase, zoals het markeren van de stervenfase, de voorlichting aan patiënt en naasten, waken, psychosociale en spirituele zorg, het verlichten van symptomen die veel voorkomen in de stervensfase en de zorg voor de zorgverleners. Interdisciplinaire samenwerking staat daarbij steeds centraal.

De richtlijn is op een aantal punten vernieuwd ten opzichte van de oude richtlijn:

  • Evidence based onderbouwing van de aanbevelingen in de richtlijn. Er is systematisch literatuuronderzoek gedaan naar de volgende onderwerpen: markering, reutelen (preventie en behandeling), pijn en opioïden bij dyspneu. Deze zijn uitgewerkt volgens de evidence-based methodiek GRADE.
  • Overwegingen ten aanzien van het toedienen van vocht en voeding in de stervensfase worden uitgebreider beschreven.
  • Meer praktische handvatten voor zorgverleners bij zorg voor mensen in de stervensfase.
  • Meer aandacht voor culturele aspecten bij zorg in de stervensfase.
  • Expliciete aandacht voor psychosociale en spirituele zorg.
  • Verbinding met andere palliatieve zorg richtlijnen.

Richtlijn Zorg in de stervensfase

Participant namens Verenso: Jet van Esch, specialist ouderengeneeskunde