Kwaliteit

Overdracht van medicatiegegevens in de keten

2019 - Doel van de richtlijn 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' is het overdragen van medicatiegegevens in het netwerk van de patiënt, zodat voorschrijvers, apothekers, en
toedieners op het moment van voorschrijven, ter hand stellen en toedienen binnen de keten continuïteit van zorg kunnen leveren en een verantwoorde risico-inschatting kunnen maken ten behoeve van veilige medische en farmaceutische zorg.

Deze richtlijn is opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland.

 

Aanverwante producten