Kwaliteit

Kwaliteitsstandaard Atypische parkinsonismen


2020 - Deze kwaliteitsstandaard heeft tot doel patiënten met atypische parkinsonismen in alle fasen van de ziekte optimaal te behandelen en daardoor optimaal te laten functioneren. In de kwaliteitsstandaard wordt aangegeven hoe dit kan worden bereikt. Centraal staan een tijdige en accurate diagnostiek, een op de individuele patiënt afgestemde behandeling en een optimaal georganiseerd zorgnetwerk, met daarin een centrale rol voor de patiënt.

Deze kwaliteitsstandaard is in eerste instantie bedoeld voor zorgverleners uit alle medische en niet-medische beroepsgroepen die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met atypische parkinsonismen. Daarnaast kan de kwaliteitsstandaard ook voor patiënten en naasten interessant zijn.

Eigenaar: VSOP
Participanten namens Verenso: specialist ouderengeneeskunde Danny Hommel