Kwaliteit

SRI-richtlijn Handhygiëne en persoonlijke hygiëne medewerker

 

2024 - Het uitgangspunt van de SRI- richtlijn Handhygiëne en persoonlijke hygiëne medewerker was om het updaten van de infectiepreventierichtlijnen zoveel mogelijk settingbreed aan te vliegen en waar nodig onderscheid te maken in settingen. Verenso heeft daarbij samengewerkt met de NVAVG door afvaardiging voor de richtlijnen te verdelen waarbij de afgevaardigde de eigen vereniging heeft vertegenwoordigd, maar ook zorgdroeg voor de inbreng van beide verenigingen.

Deze richtlijn richt zich de methode van en de middelen voor handhygiëne en de te nemen maatregelen op het gebied van persoonlijke hygiëne door de zorgmedewerker. Het betreft de herziening van de volgende WIP-richtlijnen: Handhygiëne voor ziekenhuizen; Handhygiëne voor verpleeghuizen, woon- en thuiszorg; Handhygiëne voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen; Handhygiëne voor revalidatiecentra; Persoonlijke hygiëne medewerker voor ziekenhuizen; Persoonlijke hygiëne medewerker voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen; en Persoonlijke hygiëne medewerker voor revalidatiecentra.

In deze richtlijn komen de volgende onderwerpen aan bod:

Eigenaar: Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI)
Participant:  Voor deze richtlijn heeft de vertegenwoordiger van de NVAVG afgestemd met Verenso om zo beide partijen te vertegenwoordigen.