Kwaliteit

Palliatieve zorg bij COPD

2021 - Op 16 september 2021 is de IKNL richtlijn Palliatieve zorg bij COPD gepubliceerd. De richtlijn is ontwikkeld onder voorzitterschap van specialist ouderengeneeskunde Daisy Janssen, die was afgevaardigd namens Verenso. Wij danken Daisy voor haar inzet bij de totstandkoming van deze richtlijn.

Er is ook een beslisboom ontwikkeld behorend bij de richtlijn, deze is te vinden op https://palliaguide.nl/#!/login. In de app PalliArts, die gratis te downloaden is voor Android en iOS, is de samenvatting van de richtlijn te vinden.

Eigenaar: IKNL
Participant namens Verenso: Daisy Janssen (voorzitter werkgroep)