Kwaliteit

Richtlijn Mondverzorging in de langduirge zorg

 

2023 -  De SKILZ-richtlijn Mondverzorging in de langdurige zorg biedt zorgverleners praktische adviezen voor de mondverzorging van cliënten die langdurige zorg ontvangen. Dagelijkse mondverzorging kan namelijk lastig zijn, onder meer omdat mondverzorging een complexe handeling is of omdat medicatie de mondgezondheid negatief kan beïnvloeden. Het doel van de richtlijn is de (mond)gezondheid bevorderen en achteruitgang van de mondgezondheid zo veel mogelijk te voorkomen.

Mondgezondheid is een belangrijk onderdeel van de zorg aan cliënten in de langdurige zorg. De richtlijn speelt in op de behoefte van zorgprofessionals om problemen met dagelijkse mondverzorging goed te signaleren, de mondverzorging goed uit te voeren en om te gaan met afwerend en probleemgedrag. Het omgaan met afwerend en probleemgedrag heeft daarin speciale aandacht gekregen.

Daarnaast is de context veranderd. De huidige Verenso-richtlijn Mondzorg dateert van 2007. Door nieuwe inzichten, zowel wetenschappelijk als vanuit de praktijk, is een nieuwe richtlijn op haar plaats. Ook de komst van de Wet Langdurige zorg in 2015 heeft tot veranderingen in wet- en regelgeving en financiering geleid. Verder is de nieuwe richtlijn specifiek gericht op cliënten in de langdurige zorg die thuis wonen of in een zorginstelling.

De SKILZ-richtlijn Mondverzorging gaat in op de volgende onderwerpen:

  • Risicofactoren voor een slechte mondgezondheid
  • Signaleren van problemen bij mondgezondheid
  • Uitvoeren van mondverzorging (inclusief stap-voor-stap-beschrijving)
  • Benaderingswijzen van mondverzorging
  • Organisatie van zorg

Naast de richtlijn zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar. Dit zijn een samenvatting en een informatiekaart voor cliënten en naasten. Daarnaast is een praktijkkaart gemaakt waarin de handvatten voor het omgaan met afweer- en probleemgedrag bij de dagelijkse mondverzorging centraal staan. Ook is in de richtlijn een stap-voor-stap-beschrijving opgenomen voor het uitvoeren van mondverzorging.


Eigenaar: SKILZ
Afgevaardigd namens Verenso: Gert-Jan van der Putten, Elske Bulte