Over Verenso
Team Kwaliteit

P. Wijkstra (Petra)

Projectassistent
P. Wijkstra (Petra)
Mijn naam is Petra Wijkstra en ik ondersteun het team Kwaliteit. Team Kwaliteit organiseert en begeleidt onder andere vakgroepvisitaties/SOz visitaties en EIF. Ook de aanvragen voor (her)registratie van de verschillende kaderartsen behoort tot mijn werkzaamheden. Heeft u een vraag over vakgroepvisitatie/SOz visitatie of over EIF? Of heeft u vragen over uw (her)registratie van kaderartsen? Neem dan (afhankelijk van het ondewerp) contact met mij op via visitatie@verenso.nl, eif@verenso.nl of kaderartsen@verenso.nl.
Neem contact met mij op:
  • pwijkstra@verenso.nl
Aanwezig op
  • Maandag
  • Dinsdag
  • Woensdag
  • Donderdag
  • Vrijdag