Wat doen wij

Implementatie

Verenso hecht er veel belang aan dat haar richtlijnen in de praktijk goed kunnen worden geïmplementeerd. Daarom vindt bij de ontwikkeling van Verenso-richtlijnen standaard een praktijktoetsing plaats waarbij met name gelet wordt op de praktische haalbaarheid van de richtlijn.

Verspreiding van en communicatie over de richtlijnen vindt onder meer plaats via de verenigingsstructuur en de kwaliteitsnetwerken van Verenso. Daarnaast vindt verspreiding plaats via publicatie in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, website en nieuwsbrief.

De 'inhoud van de richtlijn' vindt zijn weg via de onderwijs- en bij/nascholingsinstituten. Daarnaast ontwikkelt Verenso praktische instrumenten die de implementatie vergemakkelijken, zoals een patiëntenbrochure, een klinische les, een standaard protocol. Voor multidisciplinaire richtlijnen zijn zelfs meerjarige verbetertrajecten ontwikkeld. Hieronder een aantal voorbeelden van implementatiebevorderende producten/trajecten.

Probleemgedrag

Influenzapreventie

  • Klinische les

Urineweginfecties

Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen

Decubitus

Deel dit artikel