App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Samenwerking in de Neurologie

Het nieuwe jaar start met een themanummer over neurologische ziekten. Jan Lavrijsen, Willemijn van Erp en Berno Overbeek voorzien ons van een historisch overzicht van hoe de zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld. Hierbij wordt gekeken naar wat de specialist ouderengeneeskunde nodig heeft bij de zorg voor deze bijzondere doelgroep patiënten in het verpleeghuis. De groep patiënten is klein van omvang, maar de impact op families en zorgverleners is groot. Het is fijn om te weten dat wij een beroep kunnen doen op een mobiel, multidisciplinair team van experts en onderzoekers dat graag kennis over deze zeldzame groep patiënten deelt en deze verder ontwikkelt.

lees verder