App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Marianne Vos, winnares TvO-pen 2018

CRP-POCT bij luchtweginfecties in verpleeghuizen

Eefje Sizoo

MarianneVos_2web.jpg

Met haar artikel ‘CRP-POCT bij luchtweginfecties in verpleeghuizen, locatie-geclusterde interventiepilot in twee instellingen’ is Marianne Vos de winnares van dè TvO-pen 2018. Dit is de stimuleringsprijs voor auteurs die voor het eerst publiceren in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. Eefje Sizoo reikte namens de redactie de prijs aan haar uit bij instelling Careyn in Vinkeveen, waar zij sinds 1 januari werkzaam is als - net afgestudeerde specialist ouderengeneeskunde. Marianne deed haar onderzoek in het kader van een keuzestage bij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde in Nijmegen (VOSON). Hieronder leest u de samenvatting van haar artikel, dat verscheen in TvO 5 -2018.

Samenvatting

Achtergrond en doel
Patiënten in verpleeghuizen krijgen vaak behandeling voor infecties op basis van het klinisch beeld zonder aanvullend onderzoek. Wij onderzoeken de toegevoegde waarde van de C-reactive protein point of care test (CRP-POCT)  naast de ‘beste gebruikelijk zorg’. Het doel van deze studie is te onderzoeken of er bij gebruik van de CRP-POCT-test minder antibioticagebruik is. Ook hebben wij gekeken naar het aantal antibioticavoorschriften en de hoogte van de CRP-waarde.

Methode
Het betreft een explorerende locatie-geclusterde interventiestudie gehouden in twee Nederlandse verpleeghuisinstellingen. De interventiegroep bestond in beide instellingen uit patiënten die op de hoofdlocatie verblijven. De controlegroep bestond uit patiënten op de overige locaties.

Patiënten met verdenking op luchtweginfecties waarbij twijfel was over het geven van antibiotica zijn geïncludeerd. Geëxcludeerd zijn patiënten met dementie. De interventie bestond uit het toevoegen van de CRP-POCT aan de gebruikelijke zorg bij patiënten waarbij twijfel was om met antibiotica te behandelen. Het primaire eindpunt is de hoeveelheid direct en totaal voorgeschreven antibioticavoorschriften in de twee groepen. De secundaire onderzoeksvragen zijn hoe vaak de inschatting van de mate van ziekzijn ‘matig of ernstig’ is bij verschillende CRP-categorieën en hoe vaak patiënten in de verschillende CRP-categorieën antibiotica kregen.

Resultaten
Er zijn 19 inclusies geanalyseerd. Elf hiervan bevonden zich in de interventiegroep. Het antibioticagebruik na een week lag op 64% in de interventiegroep en 62% in de controlegroep. Van de patiënten met een CRP >100 mg/mL kreeg na een week 100% een antibioticum, in de groep 20-100 was dit 75% en in de groep 0-20 was dit 0%.

Beschouwing
Artsen zijn enthousiast over het gebruik van de CRP-POCT. In deze studie zijn te weinig patiënten geïncludeerd om een uitspraak te kunnen doen over het verminderen van antibioticagebruik middels de CRP sneltest. Meer onderzoek is nodig om gebruik van de CRP-POCT in verpleeghuizen wetenschappelijk te ondersteunen.

reactie
PDF
Genereer PDF document