App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Ontwikkelingen

Eefje Sizoo

Eefje-Sizoo.jpg

Het vak ouderengeneeskunde ontwikkelt zich in een rap tempo. In deze editie van het tijdschrift is dit goed zichtbaar. Steeds meer kwetsbare ouderen verblijven buiten de muren van het verpleeghuis. Om deze ouderen op te vangen als ze thuis vastlopen is het eerstelijnsverblijf (ELV) als mogelijke oplossing in het leven geroepen. Rondom dit ELV is veel te doen. Welke patiënten maken hier gebruik van, welke zorg krijgen zij en kunnen patiënten uiteindelijk weer terug naar huis? Holtman en collega’s beantwoorden deze vragen in een beschrijvende studie, waarin ze de patiënten die opgenomen werden in het eerstelijnsverblijf in een periode van twee jaar in kaart brachten.

Romke van Balen en collega’s signaleren een snelle ontwikkeling in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en constateren dat de ontwikkeling van meetinstrumenten hierbij achter loopt. Zij hebben behoefte aan een basisset van meetinstrumenten om het functioneren van kwetsbare ouderen met complexe problematiek zorgvuldig in kaart te brengen. Ze beschrijven in deze editie van het tijdschrift een set multidisciplinaire meetinstrumenten waarvan zij menen dat men hier de komende jaren mee kan werken. Gaandeweg zullen zij deze instrumenten evalueren. Met deze set hopen zij een grote stap in de transparantie en kwaliteitsverbetering van de GRZ te zetten.

Simone Hendriks is de eerste aioto-specialist ouderengeneeskunde (arts in opleiding tot onderzoeker) die promoveert. Deze promotie onderstreept de vlucht die de academisering van de ouderengeneeskunde aan het nemen is. Als redactie kijken wij al gretig uit naar de proefschriften van haar collega’s die ook de wetenschap met hun opleiding combineren. Hendriks geeft in haar proefschrift een overzicht van het klinisch beloop en de behandeling van patiënten met dementie in het verpleeghuis. Dat was hard nodig want deze groep patiënten is nog niet eerder in kaart gebracht. Met kennis over het beloop van dementie en meer bewustwording van belastende symptomen die veel voorkomen bij deze patiënten, kunnen wij betere, evidence based, ouderengeneeskundige zorg bieden. Hendriks’ belangrijkste boodschap is dat een patiënt met dementie in het verpleeghuis vraagt om een palliatieve zorgbenadering.

De universitaire netwerken en onderzoeksgroepen in de ouderengeneeskunde groeien snel. In de komende jaren zal de wetenschappelijke kennis over ons vak toenemen en dat is mooi. Het vraagt ook iets van ons. Hoe zorgen we er voor dat we ons vak bijhouden? Hoe kunnen we, daar waar de evidence er is, evidence based beslissingen nemen? In de psychofarmacologie zijn digitale keuzehulpen ontwikkeld om clinici te ondersteunen bij het kiezen van het juiste psychofarmacon. Jochem Gregoor schrijft in zijn artikel hoe dit in de praktijk kan werken.

Als redactie willen wij het tijdschrift verder ontwikkelen. Zijn wij op de goede weg? Wij zijn benieuwd wat u van het tijdschrift vindt en hopen dat u onze lezersenquête wilt invullen. Wij zien uit naar uw suggesties en blijven ons inzetten om u als lezer een mooi tijdschrift aan te bieden. Een fijne zomer toegewenst!

Klik hier om de lezersenquête te openen.

Auteur(s)

  • Dr. Eefje M. Sizoo, hoofdredacteur
Reacties
PDF
Genereer PDF document