App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Ontwikkelingen

Het vak ouderengeneeskunde ontwikkelt zich in een rap tempo. In deze editie van het tijdschrift is dit goed zichtbaar. Steeds meer kwetsbare ouderen verblijven buiten de muren van het verpleeghuis. Om deze ouderen op te vangen als ze thuis vastlopen is het eerstelijnsverblijf (ELV) als mogelijke oplossing in het leven geroepen. Rondom dit ELV is veel te doen. Welke patiënten maken hier gebruik van, welke zorg krijgen zij en kunnen patiënten uiteindelijk weer terug naar huis? Holtman en collega’s beantwoorden deze vragen in een beschrijvende studie, waarin ze de patiënten die opgenomen werden in het eerstelijnsverblijf in een periode van twee jaar in kaart brachten. 

lees verder