App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Het verpleeghuis is het einde!

Freya Angenent, Lauke Bisschops

 Cover-Het-verpleeghuis-is-het-einde.jpg

Tijdens het Verenso voorjaarcongres werd de vooraankondiging van het boek ‘Het verpleeghuis is het einde’ gedaan. Dit boek bevat 60 portretten en verhalen van verpleeghuisbewoners en hun artsen en komt begin oktober uit. ‘Het verpleeghuis is het einde!’ is bedoeld voor iedereen die met het verpleeghuis te maken heeft. Voor mensen die er al wonen, voor mensen die er misschien heen gaan en voor hun families. Maar zeker ook voor (toekomstige) zorgprofessionals zoals dokters en managers én voor politici omdat het niet om theorie gaat, maar over de praktijk. Een praktijk vol mooie mensen en positieve verhalen. Het einde! met een uitroepteken.

Dat het verpleeghuis een slecht imago heeft is geen nieuws. De media  berichtten regelmatig over misstanden. Veel Nederlanders zien opname in een verpleeghuis als ‘het ergste wat je kan overkomen’. Er zijn tal van zaken die beter kunnen in de organisatie en uitvoering van de verpleeghuiszorg. Tegelijkertijd geven de ca. 50.000 verpleeghuisbewoners die Nederland telt voor tevredenheid gemiddeld een 7 tot 8. Het gecreëerde beeld is dus op zijn minst ongenuanceerd, zo vinden Freya Angenent en Lauke Bisschops, beide arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Zij vinden dat de verpleeghuisbewoner een stem en een gezicht moet krijgen zodat een realistisch en genuanceerd beeld geschetst kan worden van de ouderenzorg. Verenso besloot na overleg de krachten te bundelen voor de realisatie van het boek. De aios richten zich op de inhoud van het boek. Zij zoeken antwoord op de vragen: Hoe ervaart de verpleeghuisbewoner de geleverde zorg? En welke ideeën hebben specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding) zelf over de langdurige verpleeghuiszorg? Verenso ondersteunt bij de distributie en de promotie van het boek. Er wordt een financiële bijdrage geleverd door het ministerie van VWS. Hieronder kunt u de promotiefilm bekijken. 

Het boek

Het wordt een bijzonder boek, waarin 60 mensen die in het verpleeghuis wonen hun ervaringen delen met een lotgenoot. De centrale vraag aan de bewoners is: Hoe lukt het u om, binnen de omstandigheden, het beste uit uw leven te halen? Welke tips heeft u voor anderen die op de drempel van het verpleeghuis staan? Daarnaast beschrijven de betrokken specialisten ouderengeneeskunde (i.o.) hun visie en wensen voor verbetering van de langdurige verpleeghuiszorg. Naast het verzamelen van ervaringen van bewoners en specialisten ouderengeneeskunde (i.o.), worden ideeën verzameld om de verpleeghuiszorg te verbeteren. Hopelijk is het boek een aanzet om anders naar de verpleeghuiszorg te kijken. Een verandering die hard nodig is in het huidige maatschappelijk debat.

Als beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde (i.o.) vindt Verenso het belangrijk de waarde van de specialist ouderengeneeskunde binnen de verpleeghuiszorg uit te dragen. Het boek onderstreept deze waarden. Het is belangrijk dat kwetsbare patiënten en/of hun mantelzorgers weten wat een specialist ouderengeneeskunde doet, hoe zij hem of haar kunnen bereiken en wat deze arts voor deze specifieke patiëntengroep kan betekenen.

‘Het verpleeghuis is het einde!’ komt begin oktober uit. Tijdens het Landelijke Congres Cliëntenraden op 9 oktober zal het boek officieel gelanceerd worden. Er zal bovendien een reizende fototentoonstelling beschikbaar zijn voor verpleeghuizen. Mocht uw verpleeghuis daar interesse in hebben, dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier op de website www.hetverpleeghuisisheteinde.nl. 

Meer weten?

Website           www.hetverpleeghuisisheteinde.nl
Facebook         www.facebook.com/hetverpleeghuisisheteinde
Twitter             https://twitter.com/isheteinde
Linked In         www.linkedin.com/organization/18059041/admin/updates

Auteur(s)

  • Freya Angenent, aios ouderengeneeskunde 
  • Lauke Bisschops, aios ouderengeneeskunde
Reacties
PDF
Genereer PDF document