App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

SandravanBeek.jpg

Sandra van Beek

 

Beste lezers,

Dit is alweer het vijfde en laatste editie van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde van dit jaar. We hebben als redactie een mooi en divers nummer samen kunnen stellen. Dank voor alle artikelen die we mochten ontvangen!   

We staan in dit nummer uitgebreid stil bij het afscheid van Cees Hertogh als hoofd van de afdeling Ouderengeneeskunde en UNO Amsterdam op 12 oktober jongstleden. Gelukkig blijft Cees nog bij onderzoek betrokken en we vinden hem gelukkig ook in dit nummer terug met een artikel over Leren van Data.

In deze uitgave is er ook aandacht voor het thema duurzaamheid. In het artikel ‘De perceptie van huisartsen op duurzame praktijkvoering’ gaan Lillian van Tuyl, Nienke Zinger en Bart Knottnerus in op de wijze waarop huisartsen kijken naar duurzaamheid in de huisartsenpraktijk. Gezien de veelvuldige samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde is dit ook relevant voor de ouderengeneeskunde. Ook in het artikel ‘Specialisten ouderengeneeskunde aan de slag met duurzaamheid’ van Marianne Siebbeles, Bram Swartjes en Jolande Radstaak is aandacht voor de wijze waarop specialisten ouderengeneeskunde werken aan duurzaamheid. In dit artikel wordt teruggekeken op het congres van juni jongstleden en de wijze waarop de werkgroep duurzaamheid van Verenso het thema heeft behandeld in hun workshop.

Zoals ik hierboven al aangaf, komt in dit laatste nummer een groot aantal onderwerpen aan bod. In de rubriek Actueel vinden jullie het artikel ‘Leren in het verpleeghuis met spiegelinformatie: resultaten uit de peilstations Leren van data’ van Patricia Jepma, Fenne Wouters, Gary Yeung, Nienke Fleuren, Sytse Zuidema, Cees Hertogh, Martin Smalbrugge en Karlijn Joling. En in de rubriek Praktijk wordt door Nienke Buitenhuis, Judith Morrenhof, Hannah Nuninga, Rosanne Berkhof en Eefje Sizoo ingegaan op de ervaringen van zorgprofessionals met ‘Crisisopnames op psychogeriatrische afdelingen’. Inge Bobbert, Lucienne Spaans, Jos Schols en Irma Everink gaan in op de samenwerking tussen specialist ouderengeneeskunde en tandarts in het artikel ‘Betere mondzorg voor verpleeghuisbewoners: Kan een intensievere samenwerking tussen specialist ouderengeneeskunde en tandarts hier aan bijdragen?’

Raymond Koopmans schreef voor dit nummer een mooi opiniestuk over dementiezorg in Nederland en de wijze waarop we onderzoek en praktijk domeinoverstijgende, geïntegreerde zorg zouden kunnen stimuleren.

Buiten deze inhoudelijke artikelen beschrijft Roy Knuiman het belang van een goede communicatie door de specialist ouderengeneeskunde met patiënt en familie tijdens de laatste levensfase. Dit als commentaar op de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam op 7 juli 2023. Verder treffen jullie en verslag aan van het Europees geriatriecongres in Helsinki: ‘Healthy ageing in a changing world’ bijgewoond door Caroline Damhuis en Lisa Schapink.

De vaste SANO bijdrage komt deze keer uit Groningen en gaat over het belang van seksualiteit en intimiteit in de intramurale verpleeghuiszorg. In het artikel ‘Ook verpleeghuisbewoners hebben recht op intimiteit en seksualiteit’ beschrijven Sarah Janus en Zeljka Kresojevic  dat dit onderwerp nog vaak op weerstand en onbegrip stuit. Daarnaast ook in dit nummer een CAT van Frederique van der Toorn over zoutvervanging versus zoutreductie bij ouderen.

En last but not least: een korte terugblik op het Verenso congres van 23 november met de bijdragen van de verschillende universiteiten, zodat jullie de daar gepresenteerde onderzoeken nog even in alle rust kunnen doornemen.

Kortom, een zeer goed gevuld en divers nummer waarmee we als redactie trots het jaar kunnen afsluiten. Ook volgend jaar ontvangen we weer graag kopij vanuit verschillende invalshoeken en over verschillende thema’s. Dragen jullie daar aan bij? Voor nu wens ik jullie namens de hele redactie alvast mooie wintermaanden en een fijne jaarwisseling toe! 

Kom je onze redactie versterken? We zijn dringend op zoek naar enthousiaste collega’s. Klik hier voor de vacaturetekst. 

PDF
Genereer PDF document