App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

EAGER: eHealth in de geriatrische revalidatie

Toekomstbestendige Geriatrische Revalidatie door inzet van eHealth 
 
Eager_vandamvanisselt.jpg 

Dr. Leonoor van Dam van Isselt

  

Tijdens het Verenso najaarscongres kregen de opleidingsinstituten de ruimte om recent wetenschappelijk onderzoek te presenteren. Onderstaand onderzoek is daar een van.

We staan voor grote uitdagingen in de zorg en dat geldt ook voor de geriatrische revalidatie. Onder de verzamelnaam eHealth vinden belangrijke ontwikkelingen plaats die de zorg efficiënter, betaalbaarder en toegankelijker kunnen maken. Inzet van eHealth kan bovendien de kwaliteit van onze behandelingen en uitkomsten van patiënten verbeteren en zo bijdragen aan toekomstbestendige geriatrische revalidatie.  

Dat kan bijvoorbeeld door het bieden van meer eigen regie, het verhogen van de therapiefrequentie en een betere monitoring van herstel. Blended care is daarbij het sleutelwoord. Daarmee bedoelen we dat eHealth altijd geïntegreerd moet worden aangeboden in combinatie met face-to-face zorg. Zo kunnen behandelingen bijvoorbeeld deels digitaal en op afstand worden aangeboden waardoor ambulante revalidatie haalbaar en betaalbaar wordt.

De wetenschappelijke onderbouwing van eHealth is echter nog beperkt en dat geldt zeker ook voor toepassingen in de geriatrische revalidatie. Daarom hebben we bij het UNC-ZH de onderzoekslijn EAGER (eHealth in de geriatrische revalidatie) opgezet. Het doel van deze onderzoekslijn is om de wetenschappelijke kennis op het gebied van eHealth te vergroten en de praktijk te ondersteunen bij het succesvol (door)ontwikkelen en implementeren van effectieve eHealth-applicaties in de geriatrische revalidatie.

Onderzoek hierbij dient altijd plaats te vinden in co-creatie met eindgebruikers (patiënt, naasten en professionals) en in context. Veelal gaat het daarbij om het gezamenlijk implementeren, evalueren en doorontwikkelen in een circulair en iteratief proces. Daarnaast is het van belang om vanaf de start verbindingen te zoeken met het bedrijfsleven om resultaten verder te brengen en beschikbaar te stellen aan de samenleving.

In dit filmpje vertellen wij met welke onderzoeken en experimenten we momenteel bezig zijn en welke kennis we al hebben opgedaan. De verschillende EAGER-promovendi komen aan het woord en lichten hun onderzoek toe. 

Auteur

  • dr. Leonoor van Dam van Isselt, specialist ouderengeneeskunde en hoofdonderzoeker van de EAGER onderzoekslijn bij het UNC-ZH
PDF
Genereer PDF document