Redactieleden Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde (TvO)

logo_verensotijdschrift_groot.png


Heb je belangstelling voor ontwikkelingen en innovaties in de ouderengeneeskunde en ouderenzorg? Wil je een bijdrage leveren aan de inhoud van je vak en je eigen beroepsvereniging? En heb je redactionele aspiraties? Lever dan een bijdrage aan ons tijdschrift! Wellicht ben jij dé kandidaat om als redactielid het huidige team te komen versterken. 

Het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde (TvO) is al ruim veertig jaar dé spreekbuis voor alle specialisten ouderengeneeskunde, vroeger op papier, sinds enkele jaren online. In wetenschappelijke artikelen, interviews, achtergrondverhalen en columns geeft een enthousiaste redactie vijfmaal per jaar een levendig en lezenswaardig beeld van een vakgebied dat meer dan ooit in de schijnwerpers staat, in de medische wereld en daarbuiten.

Profiel
 • Je bent een geregistreerd specialist ouderengeneeskunde (i.o.) en lid van Verenso.
 • Je bent geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek in de ouderengeneeskunde en aanverwante vakgebieden.
 • Je hebt een kritisch en creatief denkvermogen, waarbij je in staat bent de ontwikkelingen in de (ouderen)geneeskunde op aantrekkelijke wijze op schrift te zetten.
 • Je kunt vlot schrijven en beschikt over goede redactionele vaardigheden, of wil deze graag verder ontwikkelen.
Redactielid
 • Draagt zorg voor de kwaliteit, continuïteit en de inhoud van de artikelen, alsmede voor het inhoudelijk doorontwikkelen van het tijdschrift.
 • Schrijft samen met de overige redactieleden het twee-jaren(beleids)plan.
 • Treedt op als referent voor minimaal zes manuscripten/artikelen per jaar en heeft hiervoor contact met de auteur.
 • Werft manuscripten/artikelen en benadert auteurs.
Tijdsbesteding en vergoeding
 • De redactie komt minimaal vijf maal per jaar bijeen. Dit kan fysiek in Utrecht zijn of digitaal. De vergaderingen duren ca. twee uur en vinden in de avond plaats.
 • Als redactielid ontvang je (maximaal zes keer per jaar) een vergoeding per bijeenkomst of toekenning van accreditatiepunten (vindt plaats conform de voorwaarden van de accreditatieregeling).
 • Hiernaast ontvang je een reiskostenvergoeding, wanneer de bijeenkomst op locatie plaatsvindt.
Informatie en reactie

Geïnteresseerd geraakt? Wil je de sfeer proeven? Heb je vragen? Neem dan contact op met de redactie via redactie@verenso.nl. Wij nodigen je graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, mogelijk gecombineerd met het bijwonen van een redactievergadering.