Indicatoren basisveiligheid 

- 2024 | deze pagina wordt binnenkort geupdated - 

Verenso en V&VN hebben in het afgelopen jaar indicatoren basisveiligheid ontwikkeld voor de verpleeghuiszorg. De indicatoren basisveiligheid zijn onderdeel van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en zullen in 2018 worden uitgevraagd.

De indicatoren gaan in op vier thema’s van basisveiligheid: decubituspreventie, medicatieveiligheid, advance care planning en gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen.

De indicatoren zijn ontwikkeld door Verenso en V&VN in samenspraak met  andere partijen in de landelijke stuurgroep kwaliteitskader. Bij de ontwikkeling van de indicatoren is op diverse momenten een afvaardiging van verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde en overige disciplines geraadpleegd.

De indicatoren sluiten aan op de basis van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg: zij gaan uit van leren en verbeteren op de werkvloer. Er is rekening gehouden met de wens van partijen om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken. En de indicatoren zijn afgestemd met de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) in het kader van  risicogestuurd toezicht.

Meer informatie: Sandra van Beek