Opleiding

“Tijdens een beleidsstage bij Verenso krijg je een kant van de ouderengeneeskunde te zien die belangrijk is voor de toekomst van ons vak”

Ellen_Siebring.jpg 

“Lange tijd heb ik in het ziekenhuis bij de beschouwende vakken gewerkt. Dat gaf veel voldoening, maar het was hard werken. Er bleef daardoor weinig energie over om voorbij mijn eigen afdeling te kijken. Na de switch naar de ouderengeneeskunde merkte ik al snel dat het ‘voorbij mijn eigen afdeling kijken’ iets is waar mijn interesse ligt. Wat gebeurt er allemaal? Om welke reden? En waarom op deze manier? Ik had daarom niet lang nodig om over het onderwerp van mijn keuzestage na te denken: dat werd een beleidsstage bij Verenso, om beter inzicht te krijgen in hoe de ouderenzorg in Nederland georganiseerd wordt en welke rol Verenso daarin heeft.

Verpleeghuis-light onder de loep

Tijdens het kennismakingsgesprek werd gevraagd naar mijn bijzondere interesse en daar is mijn stage omheen gebouwd. Op dat moment was in de pers het concept ‘verpleeghuis-light’ een paar keer negatief ter sprake gekomen en, ondanks dat ik geen eigen ervaring had in de eerste lijn, ben ik daarmee aan de slag gegaan. Ik heb vijf specialisten ouderengeneeskunde geïnterviewd en momenteel ben ik bezig om hun ervaringen en meningen over extramurale kleinschalige woonvormen te verwerken in een artikel voor het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. Het is erg leuk om vijf collega’s op zo’n manier te bevragen naar hun mening en visie over de medische zorg voor mensen met een Wlz-indicatie in de eerste lijn.

Belangenbehartiging

Het past ook helemaal bij de onderwerpen waar Verenso nu aan de diverse overlegtafels in Nederland mee bezig is. Omdat ouderen steeds langer thuis willen (en moeten) blijven wonen, verschuift ons werk van verpleeghuis naar de mensen thuis. Daarom wordt er door het team belangenbehartiging flink mee gediscussieerd over de positie van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn. Er zijn overlegtafels voor WOZO (programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen), overheveling van Wlz-zorg naar Zvw over kwaliteitsborging in de ouderengeneeskunde, enzovoorts. Het is ontzettend interessant om zo’n overleg bij te wonen en de inbreng van partijen als het VWS, ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland, huisartsen en cliëntenbelangengroepen te horen, en om er achteraf over door te bomen.

Leerzaam

Kortom, het is een erg leuke en leerzame stage geweest met ontzettend veel indrukken. Je krijgt een kant van de ouderengeneeskunde te zien die tijdens je werk en de opleiding wat in de schemering blijft zitten, maar die belangrijk is voor de toekomst van ons vak.”

Ellen Siebring

Ook interesse in een beleidsstage bij Verenso? Hier vind je de vacaturetekst.