Kwaliteit

Pijn

Chronische pijn komt vaak voor bij kwetsbare ouderen die thuis wonen of verblijven in zorginstellingen. Pijn wordt bij kwetsbare ouderen nu nog onvoldoende herkend en behandeld. Daardoor zijn zij vaak minder fysiek en sociaal actief en minder zelfredzaam. Ook kan pijn leiden tot angst, depressie en verdere achteruitgang van cognitief functioneren. Kwetsbare ouderen kunnen anders reageren op pijn en pijnmedicatie.

Vragen over dit dossier?

Neem dan contact op met:

VA001-_7.jpg
Else Poot

 

Project ‘Optimalisatie van de zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn’

Van 2018 tot 2020 voerde Verenso in samenwerking met IVM en LUMC het project ‘Optimalisatie van de zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn’ uit. Binnen het project werden in twee verpleeghuizen drie afdelingen ondersteund bij de implementatie van de Verenso-richtlijn Pijn.

Eerder besteedden we aandacht aan de publicatie van de patiëntenfolder en de implementatietoolkit bij de richtlijn Pijn. De toolkit is te vinden onder het kopje ‘Aanverwante producten’ in de richtlijndatabase bij de richtlijn Pijn. Beleidsnotities Pijn die voor dit project zijn gemaakt in Thebe en Zonnehuisgroep Vlaardingen zijn toegevoegd aan de toolkit. Ze kunnen dienen als voorbeeld voor het schrijven van een beleidsnotitie in uw eigen organisatie.

Eén van de  nieuwe ontwikkelingen die zijn opgepakt in het project Pijn is de PAIC-15, de ‘Pain Assessment in Impaired Cognition’. De PAIC-15 is een nieuwe pijnobservatieschaal voor mensen met cognitieve problemen, in het bijzonder mensen met dementie. De PAIC 15 helpt bij het herkennen van vijftien signalen van pijn, verdeeld over drie categorieën: gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en stemgeluiden. Er is een e-training beschikbaar.

Klik hier voor meer informatie over het project.

Nieuws

Standpunten en producten