Over Verenso

Adviesraad SCEN

Euthanasie of hulp bij zelfdoding is ingrijpend voor de patiënt en diens naasten, en evenzeer voor artsen. Zij worden niet dagelijks geconfronteerd met de uitvoering van euthanasie of het verlenen van hulp bij zelfdoding. Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) is een programma dat artsen opleidt om deskundig en onafhankelijk advies te geven aan collega-artsen die een verzoek krijgen van een patiënt om euthanasie of hulp bij zelfdoding.

Het SCEN-programma wordt uitgevoerd door de KNMG, met financiering van het ministerie van VWS. Bij de uitvoering van het programma wordt de KNMG bijgestaan door een onafhankelijke Adviesraad. Deze raad helpt om de kwaliteit van het programma te bewaken en te verbeteren.

Afgevaardigde in de Adviesraad SCEN namens Verenso
  • Mw. C. (Cornella) Visser-Mol, specialist ouderengeneeskunde 

Meer informatie: Roy Knuiman