Over Verenso

Jan Stoopprijs 2014

 
Tijdens het Verenso jaarcongres 'Oud of the box' op 27 november 2014 werd de Jan Stoopprijs door hoogleraar Sytse Zuidema uitgereikt aan Marielle van der Putten. De Jan Stoopprijs heeft als doel artsen in opleiding of pas afgestudeerde specialisten ouderengeneeskunde te stimuleren hun wetenschappelijk onderzoek ook daadwerkelijk te publiceren. 

Aan de prijs is een bedrag van € 500,- verbonden. De prijs is vernoemd naar een van de pioniers van de verpleeghuisgeneeskunde: Jan Stoop. Hij heeft zich zijn hele arbeidzame leven ingezet voor de inhoudelijke ontwikkeling en de kwaliteit van het vakgebied.

Mariëlle van der Putten won de prijs met het gepubliceerde artikel 'Antipsychotic drug prescription rates among Dutch nursing homes: the influence of patient characteristics and the dementia special care unit'.

Fysiek niet agressief gedrag, fysiek agressief gedrag en dementie van het gemengde type blijken patiënt kenmerken die een significante bijdrage leveren aan het gebruik van antipsychotica. Dit is opvallend want volgens de Verenso richtlijn probleemgedrag is er geen indicatie voor antipsychotica bij niet agressief gedrag. Gemiddeld 32% van de mensen met dementie in dit onderzoek gebruikt antipsychotica. Gecorrigeerd voor verschillende patiënt kenmerken blijkt er een groot verschil te bestaan in antipsychoticagebruik tussen de verschillende afdelingen.

De 'slogan' waarmee Marielle van der Putten haar presentatie tijdens het Verenso-congres afsloot was:

'Een pil voor gedrag, bedenk of het mag!'

 

Verenso feliciteert Marielle van der Putten met het behalen van deze prijs.