Over Verenso

Verenso Beurs 2012

Het jaar 2012 was een bijzonder jaar voor Verenso. Op 30 november 2012 bestonden wij 40 jaar! Om dit te vieren stelde Verenso een Beurs in. Deze Beurs heeft als doel de onderbouwing van ons vakgebied, de ouderengeneeskunde, te bevorderen. Tijdens het congres op 30 november werden de winnaars bekendgemaakt. Roland Wetzels won de eerste prijs en Ineke Gerridzen won de tweede prijs. Hieronder geven zij in het kort weer waar zij de Beurs voor gaan gebruiken. 

 

Bestemming Beurs - Roland Wetzels

Met de Verenso-Beurs ben ik in staat om de kwaliteit van leven via de schaal QUALIDEM verder aan een validiteitsonderzoek te onderwerpen. Bij patiënten met dementie in Reisberg stadium GDS7 blijkt in de praktijk dat alle vragen door de verzorging afgenomen kunnen worden; in tegenstelling tot wat de makers van de QUALIDEM opmerken. Met dit validiteitsonderzoek is het mogelijk om na te gaan of met het scoren van alle 37 vragen extra informatie te verkrijgen is. Ik heb mogelijk vijf verschillende databasen tot mijn beschikking om dit onderzoek uit te voeren.

R-Wetzels.jpg


Bestemming Beurs - Ineke Gerridzen

Met de Verenso-Beurs in handen ga ik vol vertrouwen mijn onderzoek naar de kenmerken van patiënten met het syndroom van Korsakov die zijn opgenomen in het verpleeghuis vervolgen aan de afdeling huisarts- en ouderengeneeskunde van het VUmc te Amsterdam onder begeleiding van prof. dr. Cees Hertogh. In dit onderzoek zal de prevalentie van neuropsychiatrische symptomen en het gebruik van psychofarmaca worden onderzocht, te beginnen met een literatuurreview.

I-Gerridzen.jpg