Opleiding

Samenwerking met verpleegkundig specialisten

Verenso gaf in 2016 middels een stage begeleiding aan aios ouderengeneeskunde Inge van Es. Zij heeft onderzoek gedaan onder haar toekomstige collega’s over de thematiek van taakherschikking. Specialist ouderengeneeskunde René Boeren heeft veel ervaring op dit thema en is een van de Verenso leden die werd geïnterviewd voor het onderzoek.

''De specialist ouderengeneeskunde behoudt altijd de medische verantwoordelijkheid.''


De arts blijft verantwoordelijk

Naast de specialist ouderengeneeskunde werkt steeds vaker ook een verpleegkundig specialist binnen de zorginstelling. Zowel Verenso als de beroepsvereniging V&VN Verpleegkundig Specialisten gaan voor optimale patiëntenzorg, gegeven door de professional die daar het beste bij past. “Samenwerking van deze professionals op basis van taakherschikking, waarbij de specialist ouderengeneeskunde de eindverantwoordelijkheid heeft, kan hiervoor een goede werkwijze zijn”, vindt specialist ouderengeneeskunde René Boeren die hiermee veel ervaring heeft.

Routinematige en niet-risicovolle handelingen

Belangrijkste wettelijke voorwaarde voor het uitvoeren van deze zelfstandige bevoegdheid is dat het dient te gaan om routinematige en niet-risicovolle handelingen. René Boeren benadrukt dat het dus gaat om handelingen waarvan de risico’s te overzien zijn en die worden uitgeoefend volgens landelijk geldende richtlijnen, standaarden en daarvan afgeleide protocollen. “En de specialist ouderengeneeskunde behoudt uiteraard altijd de medische (eind)verantwoordelijkheid.”

Hoe wordt taakherschikking ervaren?

Hoe ervaren specialisten ouderengeneeskunde taakherschikking, hoe hebben ze het opgezet, hoe veilig werken ze, kunnen de specialisten ouderengeneeskunde hun verantwoordelijkheid dragen? Middels interviews en literatuurstudie probeert Inge van Es tijdens haar stage bij Verenso hierop antwoord te vinden. In het eerste kwartaal van 2017 zal Inge haar rapport schrijven en presenteren aan Verenso.

Belangrijke spelregels

René Boeren is erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek dat Inge van Es heeft gedaan en hoopt dat leden onderling van elkaar kunnen leren. Hij geeft zijn vakgenoten graag alvast de volgende spelregels mee: “Zorg dat u met uw vakgroep werkafspraken maakt over de bevoegdheid en onder welke omstandigheden de verpleegkundig specialist zelfstandig mag werken. Zorg dat u heldere behandelprotocollen ontwikkelt, afgestemd op de situatie binnen uw regio. Regel de supervisie en begeleiding goed. Zorg dat de patiënt u kent en herkent en dat u een aanspreekfunctie voor de patiënt behoudt. Zorg dat de verpleegkundig specialist in een omgeving kan werken die veilig is en waar hij een goede vertrouwde laagdrempelige vraagbaak heeft waardoor hij durft te vragen en overleggen.”
 

René Boeren, specialist ouderengeneeskunde